Kodukord

Kodukord

Palun tutvu meie kodukorra iga punktiga enne lastehoiuga liitumist.

Lastehoid on avatud E-R 8.00 – 17.00.
Lastehoid töötab päevakava alusel, mis on koostatud vastavalt laste ealistele vajadustele.
Riigipühadel ja lapsehoidja puhkuse ajal on lastehoid suletud.
Esimesel päeval on lapsevanem koos lapsega hoius, teisel päeval proovib juba veidi eemal olla. Järgnevatel päevadel jätab lapsevanem lapse hoidu ja vajadusel, kui hoidja helistab, tuleb lapsele kohe järele. Üldjuhul harjub laps 1 -2 kuuga, kuid, kui laps ka kolmandal kuul pole veel harjunud, tasub nõu pidada lapsehoidjaga, kas laps on üldse valmis kollektiivi tulema.
Hoidu tulles oskab laps ise süüa, lusikat käes hoida ja potil istuda.
Hoius kasutame ainult püksmähkmeid. 2 aastased lapsed peaksid olema juba mähkmevabad.
Kui laps ei sobitu rühmaga või on agressiivne ning teistele lastele ohtlik, on lastehoiul õigus keelduda lapse hoidu võtmisest.
 
Toidu valmistab ja toob kohale OÜ Talder. Menüüga saab tutvuda nende kodulehel.
Lapsevanem toob hoidu terve ja puhta lapse. Köhiv ja nohune laps jääb koju!
Haigusnähtudega last hoidu vastu ei võeta. Kui laps haigestub hoius, võtab lapsehoidja vanemaga kohe ühendust.
Lapsehoidja ei manusta lastele ravimeid, v.a juhul, kui tegemist on kroonilise haigusega, nt astma.
Laste mängutoas on õhuionisaator COWAY, mis vähendab oluliselt bakterite levikut lastehoius.
Lapsevanemal on õigus tuua laps hoidu ja viia laps hoiust talle sobival ajal järgides hoiu päevakava, et see ei segaks tegevusplaani. Hommikune laste kogunemine on kella 8-st – 9-ni. Õhtul tuleb lapsevanem lapsele järele vähemalt 10 minutit enne lastehoiu sulgemist. Lapsele järele tulles ootab lapsevanem last garderoobis.
Lapsevanem annab isiklikult lapse üle hoidjale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu hoidjalt. Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine, teavitab lapsevanem hoidjat sellest juba eelnevalt, kes lapsele järele tuleb.
Kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lastehoidu, teatab lapsevanem viivitamatult hoidu (soovitavalt sõnumiga).
Lapsehoidja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale ega alkoholi tarvitanud isikule.
Lapsehoidja annab lapse kojuminekuks üle alaealisele juhul, kui selleks on lapsevanema poolt esitatud volitus.
Lapsevanem tasub kohatasu ja osalustasu algava kuu 5-ndaks kuupäevaks lepingus toodud pangakonto numbrile. Selgitusse märkida lapse nimi. Sularahas arveldamist ei toimu.
Lastehoiu juhatajal on õigus laps lastehoiu nimekirjast välja arvata, kui lapsevanem ei ole tasunud ühe kuu jooksul kohatasu. Makseraskuste puhul pöörduda juhataja poole.
Riietele ja jalanõudele on soovitatav sisse kirjutada lapse nimi. Lapse riided ja jalanõud peavad vastama ilmastikutingimustele. Tõmblukud riietel ja jalatsitel peavad olema terved.
Sall on kaelus, mitte ümber kaela seotav. Sõrmikud ei sobi sõimeealisele lapsele, kes ei oska neid ise kätte panna.
Lapsevanem peab hoolitsema selle eest, et lapsel oleks hoius olemas vahetusriided, pabertaskurätid, püksmähkmed ja niisked salvrätid.
Kaasa võetud mänguasjade eest lastehoid ei vastuta.
Kui lapsevanemal ja lapsel muutuvad kontaktandmed, teavitab ta sellest lastehoiu juhatajat esimesel võimalusel.
Peame väga oluliseks koostööd lapsevanemate ja hoidjate vahel! Ootame Teie valmisolekut jagada meiega oma mõtteid ja tähelepanekuid.
 

Päevakava

08.00 – 09.00 Laste saabumine hoidu

09.00 – 10.00 Hommikuring, huvitegevus

10.00 – 10.30 Puuviljapaus, riietumine

10.30 – 11.30 Õues mängimine

11.45 – 12.15 Lõunasöök

12.30 – 13.00 Tudule sättimine, unejutt-laul

13.00 – 15.00 Mürakarud puhkavad

15.00 – 15.45 Ärkamine, riietumine

15.45 – 16.00 Õhtuoode

16.00 – 17.00 Mängimine, vaba tegevus